Posts Tagged 'צילינדר'

האם ניתן להתאים עדשות מגע לצילינדר ?

תשובה קצרה: בודאי.

ישנן עדשות מגע בכל צילינדר קיים , אפילו בצילינדרים מאוד מאוד גבוהים. צילינדר גבוה איננו מניעה לעדשות מגע.

התאמת עדשות מגע עם צילינדר (=טוריות) , דורשת מהאופטומטריסט הרבה מקצועיות , סבלנות ודייקנות בבדיקה וביקורות חוזרות להתאמה מושלמת של עדשת המגע עם הצילינדר ושל הזווית של הצילינדרעל-מנת לאפשר ראייה אופטימלית מושלמת ונוחה.

אצלנו בד"ר אופטיקה התאמת עדשות צילינדר נעשית בסבלנות ובמקצועיות רבה , קודם תקבלו זוג ראשוני , אחרי רבע שעה של הרכבה בקורת ראשונה , אחרי שבוע עוד ...

המשך לקרא →
0

האם קיימות עדשות מגע עם צילינדר ?

כן.
במידה ויש צילינדר במספר המשקפיים , ישנן גם עדשות מבע שיכולות לתקן את הראייה במקרה של צילינדר.
סוג העדשות שמתאימות משתנה לפי סוג הצילינדר שבעיניים ולפי מבנה העיניים.
ישנן עדשות מגע רכות עם צילינדר , עדשות מגע קשות עם צילינדר , עדשות מגע קבועות עם צילינדר , עדשות מגע חודשיות עם צילינדר ויש אפילו עדשות יומיות עם צילינדר או עדשות צבעוניות עם צילינדר.
השלב הראשוני הוא בדיקה מקצועית אצל האופטומטריסט .

אצלנו בד"ר ...

המשך לקרא →
0

מה זה צילינדר?

מצב תשבורתי של העין כאשר שני כיווני שבירת האור העיקריים

0