Style Switcher

Predefined Colors

האם יש הבדל בין סוגי המולטיפוקלים השונים ?

ישנו הבדל , לפעמים אפילו גדול מאוד. מאז שנות החמישים , אז הומצאו משקפי המולטיפוקל , חלו הרבה התפתחויות בעולם החומרים , בעולם המחשבים , האופטיקה , ההנדסה , ההבנה של תהליכי הראייה השונים וכמובן של מכשירי הייצור שהפכו מתקדמים…

Read More

מה הם משקפיים מולטיפוקל ?

משקפי מולטיפוקל, הם משקפיים רב-מוקדיות , מולטי=הרבה פוקל=מוקד. במשקפי ראייה רגילים , חד-מוקדיים , המוקד מתוכנן כך שהראייה תהיה טובה למרחק אחד מסויים , כלומר או למרחק (=משקפיים לנהיגה/טלביזיה), או לקריאה (=משקפיים לעיתון/ספר)או למרחק ביניים (=משקפיים למחשב/קלפים). במשקפי ראייה בעלי…

Read More