Posts Tagged 'מסגרת נכונה'

מסגרת נכונה משנה את החיים

בחירת מסגרת למשקפיים ובייחוד משקפי ראייה יכולה לשנות עבורכם את חיי היום יום שלכם. לא תמיד בוחרים מרכיבי משקפיים או משקפי ראייה על פי הקריטריונים הנכונים ולעתים קרובות אף בוחרים מסגרת למשקפיים על פי אמות מידה לא נכונות שלא מתאימות למרכיב המשקפיים.

כך למשל לא פעם אנו נתקלים במרכיבי משקפיים מאוכזבים שרכשו מקפי ראיה בחנויות כאלו או אחרות ובחרו את המסגרת על פי יופיה או גודלה ולא ...

המשך לקרא →
0