Style Switcher

Predefined Colors

שיטות טיפול בהפרעת מיקוד הראייה

יותר מ-‭95%‬ מהילדים שמאובחנים כסובלים מהפרעת מיקוד הראייה נשלחים לטיפול אורתופטיסטי. הטיפול ניתן בכל קופות החולים ובחלק מבתי החולים. במסגרת הטיפול מלמדים את הילדים להפעיל בו זמנית את שרירי שתי העיניים ולמקד אותם על מטרות נייחות וניידות ובנוסף, מתבקשים ההורים…

Read More

אבחון בעיית מיקוד ראייה

הבעיה מאובחנת לרוב כבר בגיל 5-‭,6‬ אז מתחילים הילדים לפתח מיומנויות של קריאה וכתיבה.  המיומנויות הללו דורשות מיקוד המבט על הדף למשך זמן ממושך או העתקה מהלוח הדורשת ריכוז המבט למרחוק, אחר כך לקרוב וחוזר חלילה. כדי למקד את המבט…

Read More