Posts Tagged 'מיקוד ראייה'

שיטות טיפול בהפרעת מיקוד הראייה

יותר מ-‭95%‬ מהילדים שמאובחנים כסובלים מהפרעת מיקוד הראייה נשלחים לטיפול אורתופטיסטי. הטיפול ניתן בכל קופות החולים ובחלק מבתי החולים. במסגרת הטיפול מלמדים את הילדים להפעיל בו זמנית את שרירי שתי העיניים ולמקד אותם על מטרות נייחות וניידות ובנוסף, מתבקשים ההורים לתרגל עם הילד בבית על מנת להגביר את יעילות הטיפול.

מטרת הטיפול היא לגרום לאיזון בהפעלת שתי העיניים בו זמנית.  כך, למשל, באחד התרגילים, הילד מרכיב מעין מנסרות על העיניים ומחזיק פנס. בהתחלה הוא מתרחק מהפנס רק ...

המשך לקרא →
0

אבחון בעיית מיקוד ראייה

הבעיה מאובחנת לרוב כבר בגיל 5-‭,6‬ אז מתחילים הילדים לפתח מיומנויות של קריאה וכתיבה.  המיומנויות הללו דורשות מיקוד המבט על הדף למשך זמן ממושך או העתקה מהלוח הדורשת ריכוז המבט למרחוק, אחר כך לקרוב וחוזר חלילה.

כדי למקד את המבט על הדף צריכות העיניים לנוע זו כלפי זו ולהיפגש במרכז.

אצל ילדים רבים העיניים דווקא "בורחות" לצדדים, כלומר, במקום שתיפגשנה במרכז, הן נוטות החוצה, ואז נגרמת הפרעה במיקוד הראייה.

אצל חלק אחר של הילדים העיניים מתכנסות ...

המשך לקרא →
0