Style Switcher

Predefined Colors

מה ההבדל בין אופטומטריסט לאופטיקאי ?

הרבה אנשים מבלבלים את 2 המושגים הנ"ל וקוראים לאופטומטריסט שלהם אופטיקאי. אופטומטריסט הוא זה שבודק את העיניים ומחליט מה יהיה מספר המשקפיים או אילו עדשות מגע מתאימות לנבדק. אופטיקאי הוא הטכנאי שחותך את העדשות ומתקין אותן לתוך מסגרת המשקפיים.

Read More

מרשם למשקפיים

מרשם למשקפיים או עדשות-מגע הוא בעצם מרשם אותו קובע אופטומטריסט, רופא עיניים או אורטופטיסט למשקפי ראייה. המרשם למשקפיים מתאר בדיוק את מקדם השבירה של כל עדשה במשקפיים על מנת לתקן את הראייה (עדשות מתקנות) של אותו אדם. אצלנו בד"ר אופטיקה…

Read More