Style Switcher

Predefined Colors

ראיית לילה

Read More

איש אחד מזמין תור לרופא עיניים

איש אחד מזמין תור לרופא עיניים  ולרופא כליות. שואלת הפקידה: "מדוע אתה מזמין תור לשני רופאים?" עונה הפציינט: "משום שיש לי דילמה, או שאני עיוור צבעים, או שהשתן שלי ירוק"…

Read More

פרסומת למשקפיים של רייבאן

[local /wp-content/uploads/2009/12/chameleon.wmv nolink] פרסומת למשקפיים

Read More

השינוי שבמשקפיים

[youtube 70jPBPSFybI nolink]

Read More

צריך משקפיים

[youtube TStUOndZjBI nolink]

Read More

תפוס ת'משקפיים

[youtube -prfAENSh2k nolink]

Read More

מה אומרות עליך העיניים שלך ?

עיניים קרובות – אדם עקשן , חזק , אגרסיבי , נוטיה לעיתים להיות צר אופקים , נוטה לעבוד עם השכל ועם ההגיון . עיניים רחוקות – אדם עם רגשות רוחניים , רגיש , בעל מזג נוח לאנשים , נטייה לחולשה…

Read More

באיזה חלק של המח אתה משתמש יותר

אם אתם רואים את הרקדנית מסתובבת עם כיוון השעון אתם משתמשים יותר בחלק הימני של המח ולהיפך.

Read More

תעתועי ראייה

תעתועי ראייה

Read More

קפה שחור

שאלה: "איך פרסי שותה קפה שחור?" תשובה: "הוא מוזג מים רותחים לתוך הכוס ומרכיב משקפיים כהות…"

Read More