Style Switcher

Predefined Colors

בדיקת עיניים

בדיקת עיניים מבוצעות על ידי אופטומטריסט מוסמך ותפקידה להעריך את איכות הראייה ויכולת המיקוד והבחנה בין עצמים. לכולם חשוב לבצע בדיקת עיניים תקופתית ומקיפה כחלק משמירה על הבריאות. עיניים זה לא צחוק.