Style Switcher

Predefined Colors

ישיבה קרובה לטלויזיה מזיקה לעיניים?

אין הוכחה רפואית לנזק שגורמת ישיבה קרובה מדי לטלויזיה ועדיין לא ידועים מקרים של צורך במשקפיים שנגרם כתוצאה מישיבה קרובה מדי לטלויזיה. מחקרים בנושא אף הראו כי לילדים יש יכולת מיקוד טובה יותר מקרוב מאשר למבוגרים ולכן אין להם בעיה לשבת קרוב לטלויזיה או להחזיק ספר קרוב מאד. אולם ישיבה קרובה מדי לטלויזיה יכולה לפעמים בעקיפין לגרום לצורך בזוג משקפיים בגלל קוצר ראייה שיתפתח מצפייה מאוד צמודה לאורך שעות רבות מול הטלביזיה. אצלנו בד"ר אופטיקה ניתן לבצע בדיקות מעקב תקופתיות (ללא תשלום חברי כל קופות-החולים) לילדים החל מגיל 6 , לוודא שלא מתפתחת בעיית ראייה או צורך כלשהו במשקפיים.Posted in ראייה ומשקפייםTagged , ,