Style Switcher

Predefined Colors

האם עבודה ממושכת עם מחשב מזיקה לעיניים?

הדעה הרווחת בקרב רבים היא שישיבה ממושכת מול מסך המחשב תגרום לבעיות ראייה וצורך בהרכבת משקפיים. ובכן בניגוד לכך, ישיבה מול מסך המחשב לא מזיקה מבחינה רפואית לעיניים יותר מאשר ישיבה מול מסך הטלויזיה, אולם יחד עם זאת ישיבה ממושכת מול המחשב גורמת לעיניים למצמץ פחות ועל ידי כך נוצר יובש לא רצוי בעיניים שיכול לגרום לתחושת עייפות וכאבי ראש. בנוסף , ישנם מחקרים שמראים שעבודה מאומצת של העיניים מקרוב , בקריאה או מול מחשב יכולה לתרום לעליה בקוצר ראייה , מספר מינוס לרחוק.

אצלנו בד"ר אופטיקה כל העדשות למשקפי ראיה המתקדמות עם הציפויים , מגיעות כולל ציפוי מיוחד EMI נגד קרינה אלקטרומגנטית הנפלטת מהמחשב.    כמו כן ניתן להשיג אצלנו משקפיים מיוחדים להקלת עומס הראיהעל העיניים במהלך יום העבודה מול המחשב.

Posted in מדריכים וטיפיםTagged , , , , ,