Style Switcher

Predefined Colors

משקפיים מולטיפוקל על קצה המזלג

הפטנט הראשון לגבי עדשות למשקפיים מולטיפוקל ניתן לאוון אוונס בשנת 1907. משקפי המולטיפוקל המוקדמות היו מכוונות בצורה גסה למרחק ולראיה מקרוב, אולם כיום אנו עדים לשימושים מרובים לאותה עדשה (עד 5 מוקדי ראיה שונים). הראעיון מאחרוי משקפיים מולטי פוקל אינו רק הנוחות שבהרכבת זוג משקפיים אחד לכל מרחק, אלא גם שמירה על היניים במצבים בהם נדרש האדם להרכיב משקפיים אולם לא יעשה כן. דוגמא מצויינת ניתן למצוא בשעת נהיגה, מצב שבו מרכיב משקפיים שאין ברשותו משקפיים מולטיפוקל ירכיב את זוג המשקפיים שלו לנהיגה (דהיינו משקפיים למרחק) אולם בזמן הנהיגה, נדרש אותו נהג גם להביט מדי פעם אל לוח המחוונים הממוקם קרוב יותר לנהג, במצב כזה אמור היה הנהג להסיר את זוג המשקפיים לנהיגה שהוא מרכיב ולהרכיב משקפיים לקריאה המותאמות לראיה מקרוב, אולם איש אינו פועל כך מה גם שסכנה גדולה תמונה בהתעסקות עם משקפיים בזמן נהיגה, על כן רב הנהגים הסובלים מבעיות של קוצר ורוחק ראיה ירכיבו זוג משקפיים לראיה מרחוק בזמן הנהיגה ויסתכלו דרך אותם משקפיים גם אל לוח המחוונים – פעולה שתאמץ מאד את העין שכן משקפיים המותאמים לראיה מרחוק אינם מתאימים כלל לראיה מקרוב ומאמצים את העין במצב שכזה. אם היו ברשותו של אותו נהג זוג משקפיים  מולטיפוקל, כל הבעיה לא הייתה קיימת. בהביטו למרחק מסתכל הנהג דרך חלק העדשה שבמשקפיים המותאם לראיה מרחוק, ובהביטו אל לוח המחוונים, יסתכל הנהג דרך חלק העדשה במשקפיים המותאם לראיה מקרוב. ישנם מצבים רבים בחיי היום יום בהם נתקל מרכיב משקפיים בבעיות דומות, מצבים בהם רצוי אך לא תמיד אפשרי או נוח להחליף זוג משקפיים וזו בדיוק הבעיה אותה פותרים משקפיים מולטיפוקל.Posted in אופטיקהTagged , , , , , , ,