Style Switcher

Predefined Colors

מסגרות משקפיים

מסגרות משקפיים ובייחוד מסגרות משקפי ראיה עברו שינויים רבים עם השנים. המשקפיים הראשונים היו בעצם זוג עדשות שהמשתמש במשקפיים צריך היה לאחוז בידית המחוברת אל העדשות ולקרב את העדשות אל עיניו בכדי לראות טוב. השלב הבא בהתפתחות מסגרות משקפיים היה מאחז לאף, כאשר בין העדשות הותקן מעין צבת שלפת את האף וכך הוצבו המשקפיים אל מול העיניים ובוטל הצורך בלהחזיק את ידית המשקפיים ביד, כמובן שהמשקפיים עם הצבת היו מאד לא נוחים ולעתים אף מעיקים. השלב הבא בהתפתחות המשקפיים היא סרט שחובר לעשות המשקפיים והקיף את ראשו של המשתמש במשקפיים ממש בדומה לפעולת מסגרת המשקפיים המודרניים. מסגרת המשקפיים כפי שאנו מכירים אותה היום פותחה רק במאה ה-18 ומעטים ממשתמשי המשקפיים באותה התקופה אימצו את הרעיון של משקפיים אם שתי ידיות המונחות מאחורי האוזניים ועל כן המשיכו משקפיים עם ידית ועיצובים אחרים נשארו כמעט עד המאה ה-19.Posted in ראייה ומשקפייםTagged , , , , ,